Fe2O3 Glifs. Un Experiment magneto - tipogràfic

Fe2O3 Glifs no és només una font d'ornaments.
Al 2015 el Tipògraf Craig Ward el i fotògraf Linden Gledhill van fer Fe2O3 Glifs, una tipografia ornamental produïda al sotmetre el ferrofluïd a camps magnètics.
De la imatge aconseguida dels camps magnètics als vectors i d'aquí a la impressió tipogràfica també amb ferrofluid a la tinta. Un experiment tipogràfic i una font que tanca un cercle amb símbols sorprenents.

To form the glyphs, a tiny amount of ferrofluid was placed between two glass plates and subjected to a combination of spinning vertical and horizontal magnetic fields. The result is an array of complex hieroglyphics and shapes - each one as unrepeatable as a snowflake - that simultaneously call to mind ancient indigenous markings or symbols from science fiction.
These complex symbols were traced as vectors and cast as a moveable type printing system, combinations of which will be used to create a series of unique, one of a kind, letterpress prints, where no arrangement of glyphs is ever repeated. To bring the project full circle, these prints will be created using a mix of actual ferrofluid and pure Pantone Black.