Les veus de les tipografies

Typesound és un experiment per revelar les formes de diferents tipografies amb la veu humana.
http://typesounds.com/

veus i tipografies